Stadion dla niepełnosprawnych

Na STADIONIE ENERGA GDAŃSKU przygotowano 66 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich (zlokalizowanych na promenadzie górnej) z miejscami obok także dla opiekunów.

Na każdym poziomie stadionu znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w system SOS (wysyłający informację o potrzebie pomocy do Centrum Bezpieczeństwa) oraz w system akustyczny i wizualny.

Osoby niepełnosprawne dostają się na swoją trybunę dedykowanymi windami i rampami podjazdowymi. Windy dla wózków inwalidzkich znajdują się w tunelu nr 1 i 2. W windach umieszczone są również tabliczki informacyjne napisane za pomocą alfabetu Braille’a. Stadion wyposażony jest także w system do audio-deskrypcji – specjalnego komentarza sportowego przeznaczonego dla osób niewidomych i pozwalającego zwizualizować sobie to, co dzieje się na boisku. Audio-deskrypcja nadawana jest przez sieć radiową i może być odbierana na każdym telefonie komórkowym i innym odbiorniku posiadającym funkcję radia.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

  • W trybie codziennym – bezpłatny parking P1
  • W trybie imprez masowych (w szczególności meczów) – parking P5 lub P3 (wyznaczonych jest 66 miejsc postojowych)

Za swoją dostępność dla osób niepełnosprawnych STADIONIE ENERGA GDAŃSK otrzymała wyróżnienie w VI edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym 2011” oraz nagrodę za obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym w międzynarodowym konkursie organizowanym przez IAKS International, Komitet Olimpijski (IOS) oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC).