Trwają prace nad zielonymi łąkami wokół Stadionu
21.01.2019
Za nami pierwszy i najważniejszy etap prac nad zazielenieniem terenu wokół Stadionu Energa Gdańsk.

Wiosną spodziewamy się pięknego efektu zakończonych właśnie prac. Na skarpie otaczającej Stadion oraz na terenach planowanych pod ewentualne opaski żwirowe, wyłożone zostały maty wegetacyjne. Dzięki technologii w nich zawartej nie trzeba czekać na skiełkowanie roślin, jak w przypadku tradycyjnych metod nasadzeń. Zamiast tego zazielenienie obszaru następuje niemal natychmiastowo. Ewentualne braki zostaną uzupełnione wiosną, w okolicach marca, po ustąpieniu największych mrozów. Ponadto, pracownicy Fundacji Łąka odpowiedzialnej za wykonanie prac będą wizytować na obiekcie co kilka tygodni przez całą zimę, w celu kontrolowania stanu nasadzeń. Tak prowadzona pielęgnacja jest zaplanowana również na przyszłe sezony.

Przypomnijmy, że przetarg na zagospodarowanie skarpy wokół Stadionu ogłosiła w październiku Arena Gdańsk – spółka odpowiedzialna za realizację budowy obiektu oraz prowadząca nadzór właścicielski w imieniu Gminy Miasta Gdańsk. W ramach inwestycji na terenie skarpy otaczającej bursztynową arenę zostaną zasiane m.in. zielone łąki, maty ziołowe, trzmielina oraz suchodrzew chiński. Dobór roślin nie jest przypadkowy – wszystkie z nich są w stanie przetrwać bez szkody w trudnych warunkach, takich jak intensywne nasłonecznienie, brak wody czy duże pochylenie terenu.

003