Roczna ocena jakości wody - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku
03.10.2018

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach przedstawiamy Zbiorczą Roczną Ocenę Jakości Wody na Pływalni wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Ocena dotyczy wody niecek basenowych umiejscowionych w szatniach zawodników na Stadionie Energa Gdańsk w okresie 02.06.2017 -01.06.2018.

Zbiorcza Roczna Ocena Jakości Wody (4.43 MB)