Relacja z IV edycji FORUM INICJOWANIA ROZWOJU „ZRÓWNOWAŻONE RELACJE”


02.12.2015
Ze względu na charakter konferencji, wymiana idei i myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prelegentami przebiegała w miłej, sprzyjającej otwartemu dialogowi atmosferze

Za nami IV Forum Inicjowania Rozwoju „ZRÓWNOWAŻONE RELACJE”. Tradycyjnie jak co roku, w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, aby rozmawiać i doskonalić się w zakresie budowania dialogu międzysektorowego na Pomorzu.

„Każde spotkanie to szansa. Ważne jest jednak, aby spotykać się bez masek, które zwykle zakładamy. Jeśli spotkają się w grupie ludzie, którym tak samo zależy, wówczas łatwiej coś zbudować. Aby relacje były budujące, potrzebny jest czas, zaufanie, zobowiązanie i partnerstwo”- powiedział gość specjalny Forum – Dariusz Duma, przedsiębiorca i filozof.

Tradycyjnie już konferencja organizowana przez Fundację Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” oraz przy strategicznym zaangażowaniu i wsparciu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego oraz Polpharma S.A. i EDF Polska – Partnerów wydarzenia.

Organizatorzy zaproponowali uczestnikom spotkania cztery różne sesje tematyczne: inspiracji, relacji, kreacji i edukacji. Uczestnicy mieli szansę nawiązać nowe relacje w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach tematycznych. W ramach każdej z sześciu przestrzeni na gości FORUM czekało sześciu ekspertów, którzy zapraszali do wspólnej rozmowy na temat nowatorskich rozwiązań, transferu kompetencji, tworzenia sieci powiązań oraz dążenia do wzajemnych korzyści, tak aby zrealizować cele wspólne i indywidualne w ramach partnerstw międzysektorowych. Odbyły się także warsztaty design thinking. Dzięki tej unikalnej metodzie, pozwalającej na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób i podmiotów, do których są kierowane. Dzięki warsztatom, uczestnicy mieli możliwość zauważyć również, że zrównoważone partnerstwo to więcej niż wspólne dążenie do istotnego dla każdej ze stron celu i efektywne wykorzystywanie kompetencji. To przede wszystkim konstrukcja działań, która sprawia, że każdy partner, dzięki nabywaniu nowych umiejętności i doświadczeń, staje się silniejszy. Odbyło się także sześć praktycznych warsztatów tematycznych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacji społecznych, komunikacji, budowania długoterminowych planów współpracy z samorządem, roli mentoringu w budowaniu zrównoważonych relacji.  Dodatkowo, w przestrzeni konferencyjnej w ramach specjalnych stanowisk wystawienniczych prezentowały się pomorskie podmioty ekonomii społecznej, które przeznaczają zysk z działalności na cele społeczne.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją FORUM objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz.

Poznaliśmy także finalistów II edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju, którym zostały wręczone granty w ramach II edycji Konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju. Zwycięskie podmioty będą wprowadzać zmianę w społecznościach lokalnych angażując je wokół sportu oraz dziedzictwa kulturowego. Będą także zmieniać rzeczywistość potrzebującej tego młodzieży, a także zmieniać postawy Pomorza w zakresie budowania relacji.

Pięć lat temu, z inicjatywy Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” oraz Partnera Generalnego – Grupy LOTOS zainicjowano przedsięwzięcie pod nazwą Forum Inicjowania Rozwoju. Nazwa przedsięwzięcia mówi wyraźnie o celu głównym inicjatywy czyli budowaniu współpracy międzysektorowej w województwie pomorskim, na rzecz rozwoju lokalnego.

Forum ma unikatowy charakter, o którym stanowi przede wszystkim praktyczne ujęcie poruszanych zagadnień, uczenie współpracy międzysektorowej, w działaniu. Uczestnicy konferencji doświadczają inspiracji rozwojowych, mają możliwość wymiany dobrych praktyk, poznają sprawdzone strategie współpracy i aktywizacji, na przykładach zrealizowanych z sukcesem projektów. Możliwość networkingu uczestników i aktywnego poszukiwania partnerów, w sprzyjającej atmosferze to czynnik kluczowy.