Podsumowanie konferencji ByteBay
23.03.2018
W konferencji i warsztatach ByteBay dla dojrzałych programistów wzięło udział ponad 400 osób.