Niebawem rozpoczną się prace przygotowujące grunty przy stadionie pod budowę oceanarium
04.01.2018
W pierwszym kwartale 2018 roku ma zostać podpisana finalna umowa z inwestorem, który planuje wybudować przy Stadionie Energa Gdańsk nowoczesny kompleks rozrywkowy z oceanarium. Realizacja projektu wystartuje w 2019 roku. Wcześniej rozpoczną się prace nad przygotowaniem gruntów pod inwestycję. Koszt prac pokryje właściciel stadionu, spółka Arena Gdańsk.

Grunt na terenie Letnicy wymagają wcześniejszego utwardzenia. Podobnie było przed wybudowaniem stadionu. Zanim obiekt powstał, z terenów pod inwestycję wywieziono około milion m³ torfu, zastępując go kruszywem.

Z myślą o planowanym kompleksie rozrywkowym, który ma powstać na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, trzeba wzmocnić kolejne grunty. Tym razem będzie to obszar o powierzchni około 3,5 ha. Prace będą kosztowały od 20 do 24 milionów złotych. Koszty poniesie miejska spółka Arena Gdańsk.

Pod koniec minionego roku Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę o dofinansowaniu spółki kwotą 80 mln zł przeznaczoną na "ogólne działania rozwojowe", rozłożoną w latach 2024-2031. Część wspomnianych środków pokryje sfinansowanie prac gruntowych. Spółka Arena Gdańsk posiada także własny budżet inwestycyjny wynoszący od 7 do 14 mln zł rocznie.

Prezes spółki, Andrzej Bojanowski, zapowiada, że w wakacje wyłoniony zostanie wykonawca prac, a przebudowa rozpocznie się w sierpniu i potrwa około pół roku. Spółka finansuje przebudowę gruntów pod inwestycję z własnych środków, ponieważ budowa całego kompleksu rozrywkowego pochłonie około 450 mln zł. To kwota na granicy opłacalności biznesowej, dlatego inwestor nie udźwignąłby dodatkowych kosztów, tłumaczy Andrzej Bojanowski.

Do końca lutego ma powstać ostateczna wersja umowy między miastem a inwestorem, firmą PFI Future z Wrocławia. Prace przy budowie kompleksu ruszą prawdopodobnie w drugim kwartale 2019 roku. Do tego czasu inwestor będzie się skupiał się na pracach projektowych. 

Obiekt przewiduje połączenie wielu stref takich jak: Oceanarium, Jaskinie 5d+, Egzotyczna Laguna, Pasaż gastronomiczny, Pasaż handlowy, Galeria Medyczna, Hotel Secret Continental. 

Na początku ma powstać budynek oceanarium, następnie obiekt hotelowy oraz kompleks basenów i saun. W ostatnim etapie zostanie wybudowane centrum sportowo-medyczne oraz pasaż handlowo-gastronomiczny. Kompleks ma zostać oddany do użytku w ciągu pięciu lat od popisania umowy. Powstanie na terenie o powierzchni 4,6 ha, którego wartość przed wzmocnieniem gruntu oszacowana została na 57 mln zł.

Wizualizacja inwestycji