Deszczówka do 25 tysięcy wanien kąpielowych

Nowoczesna PGE ARENA oznacza także, iż jest to obiekt ekologiczny.

Określenie nowoczesny stadion oznacza nie tylko wysoki poziom infrastruktury teleinformatycznej, wysoka jakość miejsc uczestniczenia w widowiskach czy dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesna PGE ARENA Gdańsk to także obiekt ekologiczny. Obiekt z komputerowym systemem blokowej regulacji oświetlenia, temperatury i stopnia wentylacji poszczególnych pomieszczeń oraz z systemem wykorzystania wody deszczowej w codziennym funkcjonowaniu stadionu.

Woda deszczowa zbierana jest z dachu stadionu przez 3 rynny zlokalizowane odpowiednio na krawędziach dachu nad trybunami, na elewacji zewnętrznej oraz na dolnej krawędzi elewacji zewnętrznej. Zebrana woda odprowadzana jest do zewnętrznego kanału i dalej przewodami rurowymi do żelbetowego zbiornika retencyjnego.

Zbiornik retencyjny znajduje się pod trybuną wschodnią (żółtą) i jest w stanie pomieścić do 3150 m³ wody deszczowej. Czyli tyle ile średnio zużywa w ciągu roku 60 mieszkańców Polski. 

schemat wody deszczowej

Zebrana woda deszczowa jest filtrowana mechanicznie i dalej będąc już tzw. wodą szarą przekazywana do wykorzystania w spłukiwaniu pisuarów i WC oraz do podlewania murawy. W zeszłym roku 31% całości wykorzystanej wody na PGE Arena Gdańsk to była woda deszczowa. To dużo mniejsze koszty finansowe i dużo większa oszczędność cennego dla nas zasobu – wody.

4305 m³ zaoszczędzonej w ciągu roku wody to równowartość 4 mln 305 tyś. litrowych butelek wody albo ponad 25 tysięcy wanien kąpielowych.

Zbiornik retencyjny wyposażony jest w przelew odprowadzający nadmiar wody deszczowej do rowu melioracyjnego oraz możliwość jego uzupełnienia z wodociągów miejskich. Od początku jednak funkcjonowania stadionu nie było jeszcze potrzeby uzupełniania wody z instalacji wodociągowej.

W niedalekiej przyszłości woda szara obsługiwać będzie także pisuary i WC w Centrum Rekreacyjno – Sportowym zlokalizowanym pod trybuną żółtą.


4,5m³ - średnia miesięczna zużycia wody przez 1 osobę w Polsce

170-200 l - średnia pojemność wanny kąpielowej

3150 m³ - pojemność zbiornika na deszczówkę na PGE ARENA Gdańsk

13721 m³ - ilość wody wykorzystanej w 2013 roku na PGE ARENA Gdańsk

4305 m³ - ilość wody deszczowej wykorzystanej w 2013 roku na PGE ARENA Gdańsk

Newsletter

Formularz kontaktowy